His Holiness Kadamba Kanana Swami 8 – 11May

 
His Holiness Kadamba Kanana Swami 8-11 May
 
Wed 8 May 
5.00pm Home program at Rupa Ragunatha’s house
 
Thur 9 May 
7.30am Srimad Bhagavatam class at temple
7.00pm Kirtan at Krishna Village
 
Fri 10 May 
7.30am Srimad Bhagavatam class at temple
 
Sat 11 May 
Brisbane Ratha Yatra

Previous page »